ระบบสายพานลำเลียง

ระบบลำเลียงสินค้า

Chain Conveyors

คำแนะนำ


Chain Conveyors

เครื่องลำเลียงชนิดโซ่ คือการลำเลียงวัสดุขนถ่าย เกิดขึ้นได้โดยอาศัยโซ่ วัสดุที่สามารถใช้กับเครื่องลำเลียงชนิดนี้ สามารถเป็นได้ทั้งวัสดุที่เป็นชิ้น เป็นเม็ด ผง ฯลฯ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของเครื่องลำเลียง ขนาดของโซ่ลำเลียง สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ในการติดตั้งใช้งานได้ ความเร็ว และชุดขับสามารถออกแบบให้เพียงพอกับการใช้งาน

    แบบฟอร์มการติดต่อ

   
สินค้า
   
ชื่อ-นามสกุล
   
โทรศัพท์
   
โทรสาร
 
   
อีเมล์
 
    กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง
 
   
   
ข้อความ
 
     
   
รหัสยืนยัน