ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการฝ่ายผลิตอุตสาหกรรมเหล็ก (จังหวัดเพชรบุรี)

จำนวน

  1 ตำแหน่ง
     

รายละเอียด

 

ดูแลรับผิดชอบงานผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

     

ติดต่อ

 
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
 
ที่อยู่     :     42/39 หมู่ 5 ซอยศิริชัย ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรสาร     :     (66) 0 2810-2540
โทร     :     (66) 0 2420-9022 (อัตโนมัติ) , (66) 0 2810-2541-4
อีเมล์     :     hr@tmindustry.com