ระบบชั้นจัดเก็บสินค้า

ชั้นวางสินค้าเอนกประสงค์ เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

Mobile Cabinet Space Saving System MC-P

คำแนะนำ

สร้างทัศนียภาพภายในสำนักงานให้งดงามยิ่งขึ้น  ด้วย MC-P ตู้เก็บเอกสารแบบใหม่ที่ให้ความคล่องตัวสูงกว่า MC-Pสามารถเลื่อนเก็บซ้อนกันได้คราวละหลายตู้  เมื่อต้องการใช้ก็ผลักมือจับด้านข้างตู้ไปด้านหนึ่ง ตู้ก็จะสามารถเลื่อนไปทำให้มีที่ว่างในการเข้าไปค้นหาเป็นการประหยัดเนื้อที่ว่างข้างตู้ได้มากกว่า 50 % โครงสร้างภายในที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลายแบบ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ของ MC-P ช่วยให้ได้ประโยชน์มากขึ้น  และเข้าได้กับทุกรูปแบบของสำนักงาน พร้อมทั้งบริการพิเศษ ให้คำปรึกษาตลอดเวลาทำการของบริษัท

    แบบฟอร์มการติดต่อ

   
สินค้า
   
ชื่อ-นามสกุล
   
โทรศัพท์
   
โทรสาร
 
   
อีเมล์
 
    กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง
 
   
   
ข้อความ
 
     
   
รหัสยืนยัน