ระบบควบคุมไฟฟ้า

TMI เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย ตู้ไฟฟ้า, รางไฟฟ้าและงานเหล็ก สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ซึ่งอยู่ภายใต้ในกลุ่ม บริษัทไทยแม็กแวล (MAXWELL GROUP) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้าทั้งแรงต่ำและแรงสูง ชั้นนำของประเทศ

Cabinest for Electrical Components

คำแนะนำ

Cabinet for Electrical Components

TMI รับออกแบบและผลิตงานตู้ ชิ้นงานสำหรับผลิตภัณฑ์ทนไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง ตามข้อกำหนดความต้องการหลากหลายประเภท และเป็นผู้ผลิตงานเหล็ก OEM ของผลิตภัณฑ์หลากชนิด เช่น เคเบิ้ลบ๊อกของหม้อแปลง, ตู้ครอบหม้อแปลงภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ตู้เก็บเสียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯลฯ

Cabinets for Electrical Components

TMI รับออกแบบและผลิตงานตู้ ชิ้นงานสำหรับผลิตภัณฑ์ทนไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง ตามข้อกำหนดความต้องการหลากหลายประเภท และเป็นผู้ผลิตงานเหล็ก OEM ของผลิตภัณฑ์หลากชนิด เช่น เคเบิ้ลบ๊อกของหม้อแปลง, ตู้ครอบหม้อแปลงภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ตู้เก็บเสียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯลฯ

    แบบฟอร์มการติดต่อ

   
สินค้า
   
ชื่อ-นามสกุล
   
โทรศัพท์
   
โทรสาร
 
   
อีเมล์
 
    กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง
 
   
   
ข้อความ
 
     
   
รหัสยืนยัน