ระบบสายพานลำเลียง

ระบบลำเลียงสินค้า

Flow Racking

คำแนะนำ

Flow Racking

ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บสินค้าแบบเป็นหีบห่อ/กล่อง และเหมาะสำหรับสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลา และน้ำหนักไม่มาก ชนิดนำเข้าไปเก็บก่อน จะถูกนำออกไปใช้ก่อน ในแต่ละระดับชั้นจะมีลูกกลิ้ง เพื่อให้สินค้า
ที่นำเข้าไปวางก่อนจะไหลไปอยู่ด้านหน้า

    แบบฟอร์มการติดต่อ

   
สินค้า
   
ชื่อ-นามสกุล
   
โทรศัพท์
   
โทรสาร
 
   
อีเมล์
 
    กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง
 
   
   
ข้อความ
 
     
   
รหัสยืนยัน