ระบบสายพานลำเลียง

ระบบลำเลียงสินค้า

i-G5 Modular Conveyor Platform

คำแนะนำ

The i-G5 is a Modular Conveyor Platform where the different components of a carton conveyor are modularised and standardised. This modularity makes it dependable, scaleable and cost-effective.

    แบบฟอร์มการติดต่อ

   
สินค้า
   
ชื่อ-นามสกุล
   
โทรศัพท์
   
โทรสาร
 
   
อีเมล์
 
    กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง
 
   
   
ข้อความ
 
     
   
รหัสยืนยัน