ระบบสายพานลำเลียง

ระบบลำเลียงสินค้า

Bucket Elevators

คำแนะนำ

Bucket Elevators

อุปกรณ์ลำเลียงสำหรับนำพาวัสดุปริมาณมวล ในแนวดิ่งหรือเส้นทางลาดชัน ซึ่งประกอบด้วย สายพานโซ่ หรือ ต่อชนปลายทั้ง เข้าด้วยกันโดยมีชุดกระพ้อ ประกอบอยู่กลไกที่จำเป็นบริเวณปลายด้านบนสุด และฝาครอบ และโครงหรือเรือนรองรับสายพานหรือโซ่ จะทำงานในทิศทางเดียว เราสามารถออกแบบ สร้างและซ่อมบำรุงกระพ้อลำเลียงสำหรับลำเลียงเมล็ด หรือผงวัสดุ ขึ้นตามแนวดิ่งซึ่งใช้กันมาก ในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เช่น อาหารและยา ปุ๋ย ซีเมนต์ และหล่อเหล็ก

    แบบฟอร์มการติดต่อ

   
สินค้า
   
ชื่อ-นามสกุล
   
โทรศัพท์
   
โทรสาร
 
   
อีเมล์
 
    กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง
 
   
   
ข้อความ
 
     
   
รหัสยืนยัน