เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด

เราเป็นผู้นำด้านการตลาด อุตสาหกรรมการจัดเก็บสินค้าและจัดส่งสินค้า ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมบุคลกรที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ