• ระบบชั้นจัดเก็บสินค้า

    เราบริการตั้งแต่การออกแบบระบการจัดเก็บสินค้าและการขนส่ง
    การผลิตและบริการติดตั้งระบบซึ่งสามารถรองรับความต้องการของลูกค้า
    ได้ตั้งแต่ระบบการจัดเก็บเอกสารที่เรียบง่าย ไปจนถึงระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ
  • ระบบขนย้ายสินค้า

    เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในงานระบบสินค้า เพื่อการจัดเก็บ
    ไว้คอยบริการให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อให้ท่านได้ใช้สินค้า อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
  • ระบบสายพานลำเลียง

    อุปกรณ์สำหรับถ่ายลำเลียงสินค้า เพื่อทุ่นแรงในการขนถ่าย
    ซึ่งช่วยให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการขนย้ายสินค้า
  • ระบบควบคุมไฟฟ้า

    เป็นผู้ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายตู้ควบคุมไฟฟ้าและรางรับสายไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน
    พร้อมบริการติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า โดยทีมงานที่มีประสบการณ์