• ระบบชั้นจัดเก็บสินค้า

  เราบริการตั้งแต่การออกแบบระบการจัดเก็บสินค้าและการขนส่ง
  การผลิตและบริการติดตั้งระบบซึ่งสามารถรองรับความต้องการของลูกค้า
  ได้ตั้งแต่ระบบการจัดเก็บเอกสารที่เรียบง่าย ไปจนถึงระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ
 • ระบบขนย้ายสินค้า

  เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในงานระบบสินค้า เพื่อการจัดเก็บ
  ไว้คอยบริการให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อให้ท่านได้ใช้สินค้า อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
 • ระบบสายพานลำเลียง

  อุปกรณ์สำหรับถ่ายลำเลียงสินค้า เพื่อทุ่นแรงในการขนถ่าย
  ซึ่งช่วยให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการขนย้ายสินค้า
 • ระบบควบคุมไฟฟ้า

  เป็นผู้ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายตู้ควบคุมไฟฟ้าและรางรับสายไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน
  พร้อมบริการติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า โดยทีมงานที่มีประสบการณ์