ระบบสายพานลำเลียง

ระบบลำเลียงสินค้า

Screw Conveyors

คำแนะนำ

Screw Conveyors

สามารถนำไปใช้งานในสายงานการผลิต เช่น อาหารและยา ซีเมนต์ ทราย โรงหล่อ ปุ๋ย อาหารสัตว์ กระดาษ

 

 

    แบบฟอร์มการติดต่อ

   
สินค้า
   
ชื่อ-นามสกุล
   
โทรศัพท์
   
โทรสาร
 
   
อีเมล์
 
    กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง
 
   
   
ข้อความ
 
     
   
รหัสยืนยัน